Ođđasat

20.5.2020
IJAHIS IDJA 2020 ŠLUHTTEJUVVO


15.4.2020
IJAHIS IDJA -FESTIVÁLA PLÁNENBARGU JOATKAŠUVVÁ


18.8.2019
IJAHIS IJAS GEAHČČIOLAHUS – 3500 OLBMO GALLEDEDJE FESTIVÁLAS VAHKULOAHPA ÁIGGE


15.8.2019
FESTIVÁLA UVSSAT RAHPASIT JO DMU. 17.30


29.7.2019
Ijahis idja -festivála duodjemárkaniidda bohtet vuovdit miehtá Sámi


05.7.2019
IJAHIS IDJA 2019 OVDABILEAHTAID VUOVDIN LEA ÁLGÁN


04.7.2019
IJAHIS IDJA OHCÁ EAKTODÁHTOLAŠ BARGIID


01.7.2019
IJAHIS IDJA -FESTIVÁLA PROGRÁMMA LEA ALMMUSTAHTTON


IJAHIS IDJA 2020 ŠLUHTTEJUVVO

Ijahis idja -eamiálbmogiid musihkkafestivála šluhttejuvvo koronaviruspandemiija dihte. Festivála galggai lágiduvvot 14.–15.8.2020 Anáris.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA -FESTIVÁLA PLÁNENBARGU JOATKAŠUVVÁ

Festivála čuovvu koronavirusepidemiija ja virgeoapmahaččaid rávvagiid dáhpáhusaid lágideamis. 

Loga eambbo...

IJAHIS IJAS GEAHČČIOLAHUS – 3500 OLBMO GALLEDEDJE FESTIVÁLAS VAHKULOAHPA ÁIGGE

Sámi šearradamos násteartisttat ja liegga dálki geasuhedje olahusmeari olbmuid Ijahis idja -festiválii. 

Loga eambbo...

FESTIVÁLA UVSSAT RAHPASIT JO DMU. 17.30

NUPPÁSTUS ÁIGETÁVVALII! Nuppeláhkái go ovdal almmuhuvvon, festivála uvssat rahpasit bearjadaga 16.8. jo dmu. 17.30.Ijahis idja -festivála duodjemárkaniidda bohtet vuovdit miehtá Sámi

Ijahis idja-festiválas juo árbevierrun šaddan duodjemárkanat lágiduvvojit dánge jagi festivála oktavuođas. Duodjemárkaniidda bohtet vuovdit miehtá Sámi: ABANTI, Erica Huuva, Kristine Eira, Katja Magga Design, Rauna Guttorm, Duodji Shop, Sompion lahja ja koru ja Mucca Design.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA 2019 OVDABILEAHTAID VUOVDIN LEA ÁLGÁN

Ijahis idja –musihkkafestivála ovdabileahtaid vuovdin lea álgán odne Ticketmaster ja Lipputoimisto doaibmasajiin ja neahtasiidduin. Dáhpáhussii vuvdet vahkkoloahpa festiválapássaid ja beaivvebileahtaid.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA OHCÁ EAKTODÁHTOLAŠ BARGIID

Mii dárbbašit eaktodáhtolaš bargiid veahki 16.-18.8. johtolaga stivrremis, bileahtaid vuovdimis, festiválabáikki čorgemis ja festivála assisteantan.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA -FESTIVÁLA PROGRÁMMA LEA ALMMUSTAHTTON

Festivála ordnejuvvo borgemánus Anáris jo guhttanuppelogát geardde ja dán jagaš temá lea ON:id eamiálbmogiid giellajagi mielde sámegielat.

Loga eambbo...

OĐĐA VEAHKKEBUVTTADEADDJI LEA ÁLGGAHAN BARGGUS IJAHIS IJAS

Anna Lumikivi álggahii Ijahis idja -eamiálbmogiid musihkkafestivála veahkkebuvttadeaddji barggus 3.6.2019. 

Loga eambbo...

MARI BOINE JA ISÁK IJAHIS IDJA -FESTIVÁLII

Jagis 2019 eamiálbmogiid musihkkafestivála Ijahis idja lágiduvvo oahpes vuogi mielde borgemánu beallemuttus Anára girkosiiddas. Festivála dáhpáhusbeaivvit leat 16.–17.8.2019. Ijahis ija váldonásttit leat dán jagi Mari Boine ja ISÁK. 

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA 16.-17.8.2019

Guđanuppelogát Ijahis idja -eamiálbmogiid musihkkafestivála lágiduvvo 16.-17.8.2019 Anáris, sámekulturguovddáš Sajosis. IJAHIS IJAS 3200 GALLEDEADDJI

Viđanuppelogát Ijahis idja-festivála geasuhii birrasii 3200 galledeaddji Anárii. 

Loga eambbo...

ČUOVO IJAHIS IJA STREAMA DÁS

sogku.fi/live/

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA ÁLGÁ ODNE

Ijahis idja – eamiálbmogiid musihkkafestivála álgá odne. Festivála lágiduvvo Anáris jo viđanuppelogát geardde.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA 2018-BÁIDDIT LEAT BOAHTAN

Báiddiid sáhtá oastit Duodji Shopis, Sajois ja festivála áigge dieđusge festiválaguovllus. 

Loga eambbo...

SÁMEMUSEA SIIDDAS DÁHPÁHUVVÁ IJAHIS IJA ÁIGGE

Sámemusea Siida lágida oassin jagi 2018 Ijahis Idja -festivála 11 Sámi áigegova -kultureahkeda bearjadaga dii 16-18. Musihkkaseminára lea lávvordaga dii 12-14. Rabas dilálašvuođat leat nuvttá buohkaide.

Loga eambbo...

IJAHIS IJA NJOAROSTANGILVVUT LEAT SIHKE BEARJADAGA JA LÁVVARDAGA

Ijahis ija njoarostangilvvut leat sihke bearjadaga ja lávvardaga. Gilvvui sáhtá almmuhit ja oassálastinmávssu máksit festivála bileahtavuovdimis.

Loga eambbo...

IJAHIS IJA OVDABILEAHTAID SÁHTÁ OASTTIT MAID SAJOSIS

Ijahis ija ovdabileahtaid sáhtá oasttit lipputoimisto.fi lassin maid Sajosis, Anáris vuossárggas bearjadahkii dmu 9-17. Ovdabileahtaid vuovdin nohká bearjadaga dii 15.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA 2018 OVDABILEAHTAID VUOVDIN LEA ÁLGÁN

Ijahis idja –musihkkafestivála ovdabileahtaid vuovdin lea álgán odne Lipputoimisto doaibmasajiin ja neahtasiidduin. Dáhpáhussii vuvdet vahkkoloahpa festiválapássaid ja beaivvebileahtaid.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA -FESTIVÁLA ÁVVUDA 15 JAGI - PROGRÁMMA GÁRVVIS

Ijahis idja – eamiálbmogiid musihkkafestivála prográmma lea almmustahtton odne. Festivála ordnejuvvo borgemánus Anáris jo vihttanuppelogát geardde ja dáhpáhusa prográmma lea fas viiddis ja máŋggabealat.Festiválavahkkolohppii gullet konsearttaid lassin earret eará ságastallanarena, sámi valástallangilvvut ja mánáid ja nuoraid prográmma.

Loga eambbo...

VÁLDDE OASI JEARAHALLAMII - SÁHTÁT VUOITIT FESTIVÁLAPÁSSA

Ijahis Idja-festivála juksá dán čavčča 15 jagi agi. Dan gudnin háliidit gullat, man dehálaš dáhpáhus festivála lea olbmuide ja maid sii festiválas boahttevuođas vurdet. Váldde nappo oasi min jearahallamii ja leat ráhkadeamen boahttevuođa Ijahis Ija minguin!

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA OHCÁ EAKTODÁHTOLAŠ BARGIID

Mii dárbbašit eaktodáhtolaš bargiid veahki 17.-19.8. johtolaga stivrremis, bileahtaid vuovdimis, festiválabáikki čorgemis ja festivála assisteantan.
Searvva donge Ijahis idja – bargojovkui de oažžut festiválapássa bearjadaga ja lávvardaga váldokonsearttaide!
Dan lassin mii fállat eaktodáhtolaččaide liegga borramuša dien beaivve go sii leat barggus.

Almmut iežat nama, e-poastačujuhusa, telefonnummira ja sávaldaga man beaivve háliidivččet leat barggus.

Lassedieđut ja almmuheamit: Veahkkebuvttadeaddji Aleksi Ahlakorpi / aleksi.ahlakorpi(at)samediggi.fi / +358 40 687 8844

Loga eambbo...

KEVIN BOINE IJAHIS IDJII!

Norgga beale Sámi pop-násti Kevin Boine Ijahis idja-festiválii.

Loga eambbo...

UMK-FINALISTA SOLJU IJAHIS IDJII

Ođđa musihka gilvvus (UMK) dovddusin šaddan Solju-joavku boahtá Ijahis idjii. Joavku almmustahttá debyhtaalbuma odne 25.4.2018.

Loga eambbo...

A TRIBE CALLED RED IJAHIS IDJII

Kanadalaš DJ-kollektiiva A Tribe Called Red lea Ijahis idja 2018 -festivála váldonásti. Joavku boahtá geassit vuosttáš háve Supmii ja Ijahis idjii.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA 2018 LÁGIDUVVO 17.-19.8.

Ijahis idja - eamiálbmogiid musihkkafestivála lágiduvvo boahtte gease 17.-19. borgemánu Anáris. IJAHIS IJAS SULLII 3000 GALLEDEADDJI

Ijahis ija eahketkonsearttat ledje seamma bivnnut go mannan jagi. Oppalaš gallejeaddjimearri njiejai veháš

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA ÁLGÁ ODNE

Ijahis idja – eamiálbmogiid musihkkafestivála álgá odne. Festivála lágiduvvo Anáris jo njealjenuppelogát geardde. 

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA STREAM

Ijahis idja-festivála streamejuvvo neahtás maiddái dán jagi. Sátta oidno Yle Areenas. 

Loga eambbo...

IJAHIS IJA NÁSTTÁŽAT-KONSEARTTAS RAVGGON, CHEINESH BAITUSHKINA JA MÁNÁID IEŽASET JOAVKKUT

Ijahis idja eamiálbmogiid musihkkafestivála álgá dán vahku bearjadaga 18.8. Festivála lágiduvvo dál jo njealljenuppelogát geardde.

Festivála álgá bearjadaga oahpes vuogi mielde mánáid- ja nuoraidbeaivviin. 

Loga eambbo...

JUOIGANSUOPMANAT KONSEARTA ČOHKKE JUOIGIID MIEHTÁ SÁMI

Ijahis idja-festivála temákonsearttas beassat gullat iešguđege sámeguovllu árbevirolaš musihka. Mielde leat máŋga dovddus juoigi. 

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA 2017 OVDABILEAHTAID VUOVDIN ÁLGÁ 

Ijahis idja –musihkkafestivála ovdabileahtaid vuovdin álgá odne 5.7.2017.

Loga eambbo...

IJAHIS IJA PROGRÁMMA LEA GÁRVVIS

Ijahis idja – eamiálbmogiid musihkkafestivála prográmma lea almmustahtton odne. Festivála ordnejuvvo borgemánus Anáris jo njealjenuppelogát geardde ja dáhpáhusa prográmma lea fas viiddis ja máŋggabealat

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA OHCÁ EAKTODÁHTOLAŠ BARGIID

Ijahis idja ohcá fas eaktodáhtolaš bargiid!
Mii dárbbašit eaktodáhtolaš bargiid veahki 18.-20.8. johtolaga stivrremis, bileahtaid vuovdimis, festiválabáikki čorgemis ja assisteantan backstages.

Loga eambbo...

SLINCRAZE IJAHIS IDJII

“Arktalaš supernásti” gorgŋe Ijahis ija lávdái! 

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA TEMÁN JUOIGANSUOPMANAT - VUOSTTAŠ ARTISTTAT ALMMUHUVVON

Jagis 2017 eamiálbmogiid musihkkafestivála Ijahis idja lágiduvvo
oahpes vuogi mielde borgemánu beallemuttus Anára girkosiiddas.
Festivála dáhpáhusbeaivvit leat 18.-20.8.2017.
Loga eambbo...

IJAHIS IDJA 18.-20.8.2017

Ijahis idja 2017 -eamiálbmogiid musihkkafestivála lágiduvvo 18.-20.8 Anáris.IJAHIS IJAS EANET GALLEDEADDJIT GO MANNAN JAGI

Golbmanuppelogát geardde lágiduvvon Ijahis idja – eamiálbmogiid musihkkafestivála galledeaddjimearri lassánii mannan jagi ektui. 19.-21.8. lágiduvvon dáhpáhus čohkkii Anárii oktiibuot sullii 3300 festiválaguossi.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA ÁLGÁ IHTTIN

Ijahis idja – eamiálbmogiid musihkkafestivála álgá ihttin. Festivála lágiduvvo Anáris jo golbmanuppelogát geardde.

Loga eambbo...

IJAHIS IJA KONSEARTTAID SÁHTTÁ ČUOVVUT NJUOLGGOSÁTTAN INTERNEAHTAS

Eamiálbmogiid musihkkadáhpáhus Ijahis idja lágiduvvo dán vahkuloahpa 19.-21.8.  Anáris. Ovddit jagi láhkai Ijahis ija konsearttaid sáhttá čuovvut njuolggosáttan interneahta bokte.

Loga eambbo...

IJAHIS IJA VÁLDOLÁVDDIS SERVODATSÁGASTALLAMAT - YLE SÁPMI -ARENA GOLMMA SÁMEGILLII

Yle Sápmi -arena lea okta eamiálbmogiid musihkkafestivála Ijahis ija ođđa fálaldagain. Dán nama vuolde ordnejuvvojit servodatságastallamat áigeguovdilis fáttáin golmma sámegillii.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA LAHKONA - MÁNÁID- JA NUORAIDBEAIVI RAHPÁ FESTIVÁLA

Ijahis idja – eamiálbmogiid musihkkafestivála álgá boahtte vahku bearjadaga 19.8. Festivála lágiduvvo dán jagi jo golbmanuppelogát geardde.

Loga eambbo...

EMMA ELLIANE KONSEARTA IJAHIS IJA NÁSTTÁŽAT - KONSERTTAS ŠLUHTTEJUVVO. SADJÁI AMOC.

Emma Elliane konsearta Ijahis Ija Násttážat – konsearttas šaddá šluhttejuvvot. Su sajis lávdái lávke anárlaš Amoc.

Loga eambbo...

DUODJEMÁRKANAT BISTET GUOKTE BEAIVVI

Nugo ovdalge, leat maiddai dán jagi Ijahis ija okta dehálamos dáhpáhusain duodjemárkanat.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA MUSIHKKAFESTIVÁLA OVDABILEAHTAID VUOVDIN ÁLGÁ MAŊŊEBÁRGGA 5.7.2016

 

Ijahis idja –musihkkafestivála ovdabileahtaid vuovdin álgá maŋŋebárgga 5.7.2016 Lipputoimisto doaibmasajiin ja čujuhusas www.lipputoimisto.fi.

Dáhpáhussii vuvdet váhkoloahpa festiválapássaid ja beaivvebileahtaid. Festiválapássain beassá buot prográmmas máinnašuvvon dáhpáhusaide earet Sámemusea Siidda musihkkaseminárii.

Loga eambbo...

IJAHIS IJA PROGRÁMMA LEA GÁRVVIS

Ijahis idja – eamiálbmogiid musihkkafestivála prográmma lea almmustahtton odne. Festivála ordnejuvvo borgemánus Anáris jo golbmanuppelogát geardde ja dáhpáhusa prográmma lea vel viidásut ja máŋggabealatgo ovdal. 

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA OHCÁ EAKTODÁHTOLAŠ BARGIID

Mii dárbbašit eaktodáhtolaš bargiid veahki johtolaga stivrremis, bileahtaid vuovdimis, festiválabáikki ceggemis ja assisteantan backstages.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA –FESTIVÁLAS OĐĐA VEAHKKEBUVTTADEADDJI

Ijahis idja –eamiálbmogiid musihkkadáhpáhusa ođđa veahkkebuvttadeaddjin lea álggahan 6.6.2016 Aleksi Ahlakorpi. Ahlakorpi lea Ohcejogas eret. 

Loga eambbo...

ELEKTRONALAŠ SÁMEMUSIHKA NJUNUŠNAMAT YLVA JA ÁGY IJAHIS IDJII

Modearna sámemusihka njunušnamat Ylva ja Ágy bohtet Anárii Ijahis idja –eamiálbmogiid kulturdáhpáhussii borgemánus.

Loga eambbo...

SOFIA JANNOK IJAHIS IDJII! OLGOLÁVDDIS DÁL KONSEARTTAT GOAPPÁGE EAHKEDA

Ijahis idja - eamiálbmogiid musihkkadáhpáhusa váldoartista lean dán jagi Sofia Jannok čuojahanjoavkkuinis. Jannok lea okta šearradamos násttiin sámi musihkkamáilmmis aiddo dál.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA 19.-21.8.2016

Ijahis idja - eamiálbmogiid musihkkafestivála lágiduvvo dán jagi 19.-21.8. Anáris.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA LEA JAGI WÄINÖ

Eamiálbmogiid musihkkadáhpáhus Ijahis idja lea nammaduvvon Jagi Wäinön jahkái 2016. Namahus almmustahttojuvvui bearjadaga 8.1.2016 Folklandia-dáhpáhusas ja namahusa vuostáiválddii Ásllat Paltto Anára Sámesearvvis.

Loga eambbo...

IJAHIS IJAS SEAMMA OLU GALLEDEADDJIT GO MANNAN JAGI

Guoktenuppelogát geardde lágiduvvon Ijahis idja – eamiálbmogiid musihkkafestivála galledeaddjimearri bisui mannan jagi dásis.

Loga eambbo...

Arvvas konsearta Sajosa auditorios sirdása álgit dmu. 16.45.JON HENRIK FJÄLLGREN KONSEARTTA BILEAHTAT LEAT LOHPPII VUVDOJUVVON

Buot bileahtat Fjällgren konserttii bearjadaga dmu. 19.00 leat vuvdojuvvon lohppii.IJAHIS IJA VÁLDOKONSEARTTA SÁHTTÁ ČUOVVUT NJUOLGOSÁTTAN INTERNEAHTAS

Ijahis ija váldokonseartta sáhttá čuovvut stream-njuolgosáttan interneahta bokte.

Loga eambbo...

”JUOIGGAS FAL” - JUOIGANKURSA IJAHIS IDJII!

Kursa lágiduvvo bearjadaga 14.8. dmu. 15.00-17.00 Sajosis

Loga eambbo...

GÁVVILIS RIEBAN – ÁRBEVIROLAŠ MUITALUSAT, RAP JA LUOĐIT IJAHIS IJAS BE 14.8 DMU 13

Gávvilis rieban -čájálmas čájehuvvo Ijahis ija mánáid- ja nuoraidbeaivvis bearjadaga 14.8. dmu 13.00.

Loga eambbo...

IJAHIS IJA DUODJEMÁRKANAT LÁGIDUVVOJIT LÁ 15.8. SAJOSA ŠILJUS

Ijahis ija duodjemárkanat lágiduvvojit lávvardaga 15. borgemánu Sajosa šiljus.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA LAHKONA – MÁNÁID- JA NUORAIDBEAIVI RABAS BUOHKAIDE

Eamiálbmogiid musihkkadáhpáhus Ijahis idja álgá boahtte vahku duorastaga.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA T-BÁIDDIT LEAT DÁL VUOVDEMASSII

Ijahis idja t-báiddit leat dál vuovdemassii Sajosa infos.

Loga eambbo...

VILDA DUODDARAT – MUSIHKKASEMINÁRA 15.8.2015 DMU 12–14 SÁMI MUSEA SIIDDAS

Ijahis ija Vilda duoddarat -musihkkaseminára lágiduvvo 15. borgemánu 2015 diibmu 12-14 Sámi musea Siiddas.

Loga eambbo...

IJAHIS IJA OVDABILEAHTAID VUOVDIN ÁLGÁ 2.7.2015

Ijahis idja – eamiálbmogiid musihkkafestivála ovdabileahtaid vuovdin álgá duorastaga 2.7.2015.

Loga eambbo...

SUOHPANTERROR DÁIDDAČÁJÁHUSA RAHPAN SIIDDAS 14.8.

Suohpanterror-joavku rahpa bealiváldi dáiddačájáhusa Sámemusea Siidda olgomuseas 14.8.

Loga eambbo...

IJAHIS IJAS LUOHTI GUOVDDÁŽIS

Ijahis idja – eamiálbmogiid musihkkafestivála prográmma lea almmustahtton odne.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA –FESTIVÁLAS OĐĐA VEAHKKEBUVTTADEADDJI

Ijahis idja –eamiálbmogiid musihkkadáhpáhusa ođđa veahkkebuvttadeaddjin lea álggahan 9.6.2015 Sunna Nousuniemi.

Loga eambbo...

JON HENRIK FJÄLLGREN ANÁRA IJAHIS IDJII

Álgoálbmogiid musihkkadáhpáhus Ijahis ija váldoloaiddasteaddjin lea dán jagi ruoŧasápmelaš Jon Henrik Fjällgren čuojahanjoavkkuinis. Fjällgren badjánii álbmoga dihtui vuoitimiin diibmá Ruoŧa Talent-gilvaleami, Talang Sverigen. Gilvaleami áigge Fjällgren dagai dovddusin guoskkaheaddji juigosiiddis nugo ”Daniel’s joik” (Daniela juoiggus”) ja ”Mitt hem är mitt hjärta” (Mu ruoktu lea mu váibmu).

Loga eambbo...

JAGI 2015 IJAHIS IJAS ČUDJET ŠUOŊAT VILDA DUODDARIIN

Jagi 2015 eamiálbmogiid musihkkadáhpáhus Ijahis idja lágiduvvo 14–16.8.2015 Anára girkosiiddas ja dáhpáhusa dán jagaš temá lea Vilda duoddarat. 

Loga eambbo...

IJAHIS IJAS FAS OLÁHUS OLU GALLEDEADDJIT ARVVIS FUOLAKEAHTTÁ

Anáris 15.-17.8.2014 lágiduvvon Ijahis idja - eamiálbmogiid musihkkafestivála dagai vuohon geahččioláhusa. Oktanuppelogát geardde lágiduvvon dáhpáhussii oassálaste guovtti beaivve áigge lagabui 2900 olbmo.

Loga eambbo...

IJAHIS IJA MÁNÁID- JA NUORAIDBEAIVÁI BOAHTIME LAGABUI 250 MÁNÁ JA NUORA

Loga eambbo...

PELTSI JOĐIHA IJAHIS IJA

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA ROCKE, JUOIGÁ, LÁVLU, DÁNSU JA RÁPPE BORGEMÁNUS

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA –FESTIVÁLAS OĐĐA VEAHKKEBUVTTADEADDJI

Ijahis idja –eamiálbmogiid musihkkadáhpáhusa ođđa veahkkebuvttadeaddjin lea álggahan 9.6.2014 Unna-Maari Pulska.

Loga eambbo...

MARI BOINE KONSEARTA BORGEMÁNU IJAHIS IJAS

Ijahis idja –eamiálbmogiid musihkkadáhpáhusa dánjagaš váldonásti lea norggasápmelaš Mari Boine musihkkajoavkkuinis.

Loga eambbo...

IJAHIS IJA MÁNÁID JA NUORAID BEAIVÁI ALMMUHEAPMI NOHKÁ 31.5.2014

Ijahis ija mánáid ja nuoraid beaivái almmuheapmi nohká 31.5.2014. Dán rádjai Ijahis ija mánáid ja nuoraid beaivái leat boahtán bures dieđiheamit birra oppa Sámi guovllus.
 

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA LÁGIDUVVO BORGEMÁNUS OKTANUPPELOGÁT GEARDDE

Jagi  2014 eamiálbmogiid musihkkadáhpáhus Ijahis idja lágiduvvo dasa stáđásmuvvan áigge borgemánu gaskka muttus Anáris, Sámekulturguovddáš Sajosis. Festivála dáhpáhusbeaivvit leat 15–17.8.2014 ja dáhpáhusa dán jagaš temá lea “Jávrebiekkat”.

Loga eambbo...

IJAHIS IJAS GEAHČČIOLAHUS 10-JAGIÁVVUDOALUIN

Anáris vahkuloahpas lágiduvvon Ijahis idja – eamiálbmogiid musihkkadáhpáhus dagai vuot geahččiolahusa. 10-jagiávvudoaluid ávvudeaddji festivála dáhpáhusaide oasálasttii sullii 2800 olbmo.

Loga eambbo...

IJAHIS IJA VÁLDOKONSEARTA GEAHČČANLÁHKÁI YLE AREENAS

Ijahis ija váldokonsearta lávvardateahkedis 17.8. lea dál geahččanláhkái YLE Areenas mánotbaji áigge.

http://areena.yle.fi/tv/2004159

Loga eambbo...

ANÁRA IJAHIS IJAS ČÁJEHIT SÁMI VUOIŊŊA

Ijahis idja - eamiálbmogiid musihkkadáhpáhusas čájehit Sámi vuoiŋŋa ČSV-festiválaklubbas, mii lágiduvvo bearjadaga 16.8. dmu 21.00 rájes Hotealla Kultahovis Anáris. Klubbas beassat guorahallat makkár lea otná beaivvi ČSV musihka, gárvodeami, borramuša ja juhkamuša bokte.

Loga eambbo...

VERONICA USHOLIK LOAIDDASTEAPMI IJAHIS IJAS LEA ŠLUHTTEJUVVON

Ijahis idja – eamiálbmogiid musihkkadáhpáhusa, mii lágiduvvo 16.–18.8.2013, eamiálbmotguossi, čottalávlu Veronica Usholik lea gártan šluhttet iežas loaiddasteami Ijahis ijas. Usholik gálggai loaiddastit Ijahis ija konsearttain ja doallat sáhkavuoru Buolvvat gávnnagit -musihkkasemináras, mii lágiduvvo sámemusea Siiddas.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA 2013 BILEAHTAID OVDDALGIHTIIVUOVDIN LEA ÁLGÁN

Ijahis ija 2013 ovdabileahtaid vuovdin lea álgán. Ovdabileahtaid sáhttá oastit 1.7.2013 rájes Duodji Shopis sámekulturguovddáš Sajosis Anáris.

Loga eambbo...

BUOLVVAT OVTTAS ANÁRA IJAHIS IJA 10-JAGI ÁVVUFEASTTAS

Eamiálbmogiid musihkkadáhpáhusa Ijahis ija 10-jagiávvudoaluid olles prográmma almmustahttojuvvo otne. Dáhpáhusa, mii lágiduvvo 16.-18.8., ávvujagi temán lea Buolvvat ja festivála prográmmafálaldat lea ain maŋggabealát. Ijahis ija jahkelogi áigodaga ávvudit Buolvvat-ávvukonseartas, mii lágiduvvo lávvardaga Sámekulturguovddáš Sajosa auditorios. Konseartas sámimusihkariid sierra buolvvat loaiddastit seamma lávddi alde sámemusihka klassihkkariid ja ođđasut bihtáid. Solistain konseartas leat okta sámemusihka stuoramus násttiin Niko Valkeapää, luohteárbevieru čeahppi Niiles-Jouni Aikio, dovddus sámemusihkar Annukka Hirvasvuopio-Laiti ja nuorra buolvva ovddasteaddji ohcejohkalaš lávlu Sunna Länsman. Konsearta čuojaheamis vástida Ijahis idja band, man jođiheaddjin lea guhkesáigásaš musihkar Janne Lappalainen.

Loga eambbo...

ANÁRA IJAHIS IJA 10-JAGIÁVVUDOALUID VÁLDONÁSTI LEA NIKO VALKEAPÄÄ

Eamiálbmogiid musihkkadáhpáhus Ijahis idja, guhte ordnejuvvo Anára girkosiiddas, ávvuda 10-jagifeastta 16.-18.8.2013. Logi jagis Ijahis idja -dáhpáhusas lea šaddan mearkkašahtti eamiálbmogiid musihkkakultuvrraid ovdanbukti festivála davvin. Festivála lágiduvvo dán áigge Sámekulturguovddáš Sajosis ja festiválaguovllus, mii huksejuvvo Sajosa šilljui. Festivála dan jagáš temá lea Buolvvat. Temá jurddan lea buktit musihkkačehpiid buolvvaid oktii ja doaibmat sierraahkásaš sámiid kultuvrralaš gávnnadanbáikin.

Festivála váldonásti lea dán jagi Niko Valkeapää joavkkuinis. Valkeapää lea okta riikkaidgaskasaččat bivnnuheamos sámi artista ja lea gieskat almmustahttán guokte ođđa albuma, Gusto ja ÄÄ. Su musihkas leat čáppa melodiijat, šerres gitárrašuoŋat ja sánit gieđahallet dán áigge fenomenaid. Niko Valkeapää konsearta lágiduvvo Sajosa auditoriijas bearjadaga 16.8. dmu 20.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA DÁHPAHUS VÁRÁS STÁHTADOARJJA

Ijahis idja-eamiálbmogiid musihkkadáhpáhus beasai stáhta doarjaga birei go kultur- ja valástallanministtar Paavo Arhinmäki mieđihii 10-jagašmátkki ávvudeaddji festiválai 10 000 euro kulturdoarjaga mannan vahkus. Vihkkehallanvuloš stáhtadoarjaga dehalaš kriteara lea ovddidit ja bajásdoallat máŋggabealat dáidda- ja kulturfálaldaga, nannet váldegottálaččat iešguđetlágan dáiddasurggiid, ovddidit rikkavuložiid dásseárvosaš ja ovttaveardásaš oasálašvuođa ja oassálastima kultuvrii. Daorjagat mieđihuvvojit veikkausvuoitováriin. Ijahis idja lassin doarjaga birei bohte logi eará ođđa dáhpahusa.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA EAMIÁLBMOGIID MUSIHKKADÁHPÁHUSA 10-JAGI ÁVVUDEAPMI BOAHTTE BORGEMÁNUS

Ijahis idja eamiálbmogiid musihkkadáhpáhus, guhte ordnejuvvo Anára girkosiiddas, ordnejuvvui vuosttas geardi miessemánus 2004. Boahtte borgemanus, 16-18.8.2013, Ijahis idja ordnejuvvo logat geardde ja dáhpáhusa ávvudit máŋggain earálágan konsearttain ja ovdanbuktimiin.

Loga eambbo...

OLU GIITU!

Olu giitu buot ovttasbargoguimmiide ja bargiide lihkostuvvan Ijahis ijas Olu giitu buot ovttasbargoguimmiide ja bargiide lihkostuvvan Ijahis ijas  ...,M.Olu giitu buot ovttasbargoguimmiide ja bargiide lihkostuvvan Ijahis ijas .IJAHIS IDJA STUORUI VUOT

Anáris váhkuloahpas lágiduvvon  Ijahis idja – eamiálbmogiid musihkkadáhpáhusa galledeaddjimearri lassánii vuot. 

Loga eambbo...

IJAHIS IJA VÁLDOKONSEARTTA SÁHTTÁ ČUOVVUT INTERNEAHTTAS

Ijahis ija váldodáhpáhusa Ijahis idja! -konseartta sáhttá čuovvut njuolgasáddagin interneahtta bokte. Sáddaga lágida YLE Sápmi ja liŋkka sáddagii lea http://yle.fi/livestream/sajos.asx. Ijahis idja! -konsearta álgá lávvardaga 18.8.2012 dmu 18.00 ja njuolga sátta álgá dmu 17.55. 

Loga eambbo...

IJAHIS IJA VÁLDOKONSEARTTA PROGRÁMMAORTNET

 

18.8.2012 18:00

Sajos, Anár

 

18:00                  Komi Group

19:00                  Sámi Jienat

20:00                  Nanook

21:00                  Biegga čuodjá

                             Luohti ja livđe

22:00                  Sofia Jannok

23:00                  Ailu ValleIJAHIS IJA BIEGGA ČUODJÁ -SEMINÁRA 18.8.2012 DMU 12.00-16.00

Biegga čuodjá dahjegeTuuli soi lea Eamiálbmogiid musihkkafestivála Ijahis Ija temán 2012:s. Ijahis Ija musihkkasemináras gieđahallet buorre muddui festivála temáid. Seminára lágiduvvo Anára Sajosis ja doppe sáhttá oahpásmuvvat eamiálbmogiid musihka ođđa biekkaide. Seminára ságastallit bohtet Ruonáeatnamis, Suomas, Norggas ja Komi dásseválddis. Riikkaidgaskasaš seminára gielat leat suoma-, sáme-, eaŋgals- ja ruoššagiella. Dulkon lea ordnejuvvon. Seminára lágida Sámemusea Siida, Giellagas –instituhtta ja Sogsakk.  

Loga eambbo...

IDJAMÁRKANAT IJAHIS IJAS

Ijahis ija Idjamárkaniin dange jagi maŋggat duojárat vuvdet iežaset dujiid. Márkanat leat Ijahis ija festiválaguovllus Sajosa šilljus lávvardaga 18.8. diibmu 17 rájes.  

Loga eambbo...

IJAHIS IJAS OĐĐA BUVTTADEADDJI

Ijahis idja – eamiálbmogiid musihkkadáhpáhusa ođđa buvttadeaddjin lea álggahan 6.8.2012 Anu Magga .

Loga eambbo...

AILU VALLE SÁMEGIELAT RÄP-SKEARRU ALMMUSTAHTTO VAHKULOAHPAS ANÁRA IJAHIS IJAS

Ohcejoga Gámasmohkis eret leahkki 27-jahkásaš Ailu Valle bargá sámegielat räp historjjá Ijahis ijas 18.8. go son almmustahttá Suomas vuosttas davvisámegielat räp-albuma. Skearru lea maiddái Ailu Valle debyhtaalbuma ja maŋimuš jagiin viššalit loaiddastan Ailu lea čajehan ahte sámegillii dikten lea hálddus. Giella sodjá ja lyrihkas vuhttojit luonddu gudnejahttin ja sámekultuvrra dehalašvuohta. 

Loga eambbo...

ANÁRA IJAHIS IJAS SÁPMI RETROSTALLÁ

Ijahis idja-eamiálbmogiid musihkkadáhpáhusas beassat áigemátkái joba 30-jage duohkásaš Sápmái go ”Sápmi goes retro” -klubis bearjadaga 17.8. vásihuvvojit logiidjagiid duohkásaš dovdamušat sihke musihka, gárvodeami ja nisttiid ja juhkamuša vehkiin. Musihkas klubis fuolaha 70-logus karriera álggahan ja sámelávlagiin dovddusin boahtán Ámmun Johnskareng ovttas guhkes linjjá sámemusihkar Halvdan Nedrejordiin. Temái heivvolaš retromusihka skearruid čuojaha DJ Oula dahjege Oula-Antti Labba Giehtaruohtasa Bovssujávrris. 

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA 2012 OVDABILEAHTAT VUOVDINLÁHKAI DÁL

Ijahis ija 2012 váldokonseartta ovdabileahtaid vuovdin álgá árat. Ovdabileahtaid sáhttá oastit juo 19. suoidnemánu rájes Duodji Shopis sámekulturguovddáš Sajosis Anáris. 

Loga eambbo...

GIRJEALMMUHANDILÁLAŠVUOHTA JA TEÁHTERČÁJÁHUS IJAHIS IJAS

ČálliidLágádus almmustahtá Siri Broch Johansena ođđa girjji ”Eatnanspáppastallan” Ijahis ijas bearjadaga 17.8.2012. Girji vuođđuduvvá ”Eatnansspáppastallan” teáhterbihtá giehtačállosii.

  

Loga eambbo...

SOFIA JANNOK JA NANOOK IJAHIS IDJII ANÁRII

Ijahis idja čájeha dán gease ain eanet riikkaidgaskasašvuođa. Festivála váldoloaiddasteaddjin leat ožžon sámi pop-musihka prinseassa Sofia Jannok Ruoŧas. Dán jagáš guossit, geat bohtet guhkkelepmosis,  bohtet Ruonáeatnamis. Ijahis ijas loaiddasta rock-joavku Nanook mii lávlu Ruonáeatnama gielain. 

Loga eambbo...

IJAHIS IJAS OĐĐA VEAHKKEBUVTTADEADDJI

 

Ijahis idja – eamiálbmogiid musihkkadáhpáhusa ođđa veahkkebuvttadeaddjin lea álggahan 4.6.2012 Anni Guttorm. Veahkkebuvttadeaddji bargun lea fuolahit Ijahis ija buvttadeapmái gulavaš buot bargguin. Guttorm lea eret Anáris ja studere njealját jagi Oulu universitehtas váldoávnnasin arkeologiija.

Loga eambbo...

ALMMUT IJAHIS IJA MÁNÁID JA NUORAID BEAIVÁI DÁL

Ijahis idja eamiálbmogiid musihkkadáhpáhusa rahpá mánáid ja nuoraid beaivve bearjadaga 17.8.2012. Beaivvi prográmmas leat musihkkabargobájit ja Ijahis Ija Násttážat -konsearta, gos mánáin ja nuorain lea vejolašvuohta čájehit iežas máhttima dáiddašlájas fuolakeahttá festiválaarenas. Dáhpáhusat leat Anáris, sámekulturguovddáš Sajosa lanjain, siste ja olgun.

Loga eambbo...

IJAHIS IDJA VUOSTTAS GEARDDE SÁMEKULTURGUOVDDÁŠ SAJOSIS ANÁRIS

Ijahis idja lea eamiálbmogiid musihkkafestivála, mii lágiduvvo Anára girkosiiddas 17.-19.8.2012 ovccát geardde. Ijahis idja fállá vaikko guđelágan sámemusihka ja jahkásaččat festiválas galledit maiddái eará eamiálbmogiid ovddasteaddjit. Dán jage guossit Anárii bohtet Ruonáeatnamis ja Komis. Ođđajagemánus rahppon Sámekulturguovddáš Sajos addá fiinna rámaid Ijahisidjii luonddučáppa Juvdujoga gáttis. 

Loga eambbo...

IJAHIS IJA NEAHTTASIIDDUT OĐASMUVVAN

Ijahis idja - eamiálbmogiid musihkkadáhpáhusa neahttasiiddut leat ođasmuvvan. Siidduin gávdno dál čielgasut hámis diehtu Ijahis idja -dáhpáhusas.

Ijahis idja lea ordnejuvvon Anára girkosiiddas jagi 2004 rájes ja dáhpáhus lea sturron jagis jahkái. Dál Ijahis idja lea okta daid eanemus mearkkašahtti geassedáhpáhusain davvin. 

Loga eambbo...

IJAHIS IJA GALLEDEADDJIMEARRI LASSÁNII

Ijahis idja 2011 ordnejuvvui Anára girkosiiddas 19.-21.8.2011. Dáhpáhusas gulaimet sáme- ja eará eamiálbmogiid musihka konsearttain, bargobájiin ja semináras.

Dáhpáhus lihkostuvai bures ja galledeaddjimearri lassánii goalmmádasain.

Loga eambbo...