IJAHIS IDJA

Eamiálbmogiid musihkkadáhpáhus Ijahis idja lágiduvvo 14.-15.8.2020 Anára kirkosiiddas, Sámi kulturguovddáš Sajosis. Festiválain gullat ja muosáhit sámemusihka sihke eará eamiálbmogiid musihka máŋggalágan dáhpáhusain nugo konsearttain, musihkkaseminárain, duodjemárkaniin,  bargobájiin ja valáštallangilvvuin.

 

 

Oaidnalit Ijahis ijas!

IJÂTTES IJJÂ

Algâaalmugij muusiktábáhtus Ijâttes ijjâ uárnejuvvoo 14.-15.8.2020 Aanaar markkânist, Säämi kulttuurkuávdáš Sajosist. Juhleest kuullâp já tubdâp sämimuusik sehe eres algâaalmugij muusik maaŋgâlágánijn tábáhtusâin tegu konsertijn, muusikseminaarijn, tyejimarkkânijn, pargopáájáin já valastâllâmkištoin.
 

 

 

Uáinip Ijâttes iijâst!

IINNTEʹMES INN  

Alggmeerai musikkpodd Iinteʹmes inn riâžžât 14.-15.8.2020 Aanar ceerkavsiidâst, Sääʹmkultturkõõskõs Sajoozzâst. Festivaalin kuulât sääʹm-musiikk di jeeʹres alggmeerai musiikk määŋgnallšem musikkpooddin mâʹte konseerttin, musikkseminaarin, tuâjjpõõrtin, ǩiõtt-tuâjjmarkknin da liikkummušǩeâstin.

 

 

Kaaunõõttâp Iinteʹmes iinnâst!

IJAHIS IDJA

Alkuperäiskansojen musiikkitapahtuma Ijahis idja (suomeksi Yötön yö) järjestetään 14.-15.8.2020 Inarin kirkonkylällä, Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa. Ijahis idjan ohjelmaan kuuluu niin perinteisen saamelaismusiikin taitajien esityksiä, nousevien saamelaisartistien konsertteja, lasten ohjelmaa, alkuperäiskansavieraiden musiikkiesityksiä, musiikkiseminaareja kuin myös käsityömarkkinat ja urheilukilpailut. 

 

Nähdään Ijahis idjassa! 

 

 

Ijahis idja 14.-15.8.2020

ijahis idja

The Ijahis idja (‘Nightless Night’) Indigenous Music Festival is held 14.-15.8.2020 in the village of Inari, Finland. Festival venue is the Sámi Cultural Centre Sajos. You can listen and experience Sámi and other indigenous peoples music in festival events such as concerts, music seminars, workshops, handicraft (duodji) market and sports competitions.

 

 

See you at Ijahis idja!