IJAHIS IDJA

Eamiálbmogiid musihkkadáhpáhus Ijahis idja lágiduvvo 17.-19.8.2018 Anára kirkosiiddas, Sámi kulturguovddáš Sajosis. Festiválain gullat ja muosáhit sámemusihka sihke eará eamiálbmogiid musihka máŋggalágan dáhpáhusain nugo konsearttain, musihkkaseminárain, bargobájiin ja valáštallangilvvuin.

 

 

Oaidnalit Ijahis ijas!

IJÂTTES IJJÂ

Algâaalmugij muusiktábáhtus Ijâttes ijjâ uárnejuvvoo 17.-19.8.2018 Aanaar markkânist, Säämi kulttuurkuávdáš Sajosist. Juhleest kuullâp já tubdâp sämimuusik sehe eres algâaalmugij muusik maaŋgâlágánijn tábáhtusâin tegu konsertijn, pargopáájáin já klubijn.
 

 

 

Uáinip Ijâttes iijâst!

IINNTE´MES INN  

Alggmeerai musikkpodd Iinte´mes inn riâžžât 17.-19.8.2018 Aanar ceerkavsiidâst, Sää´mkultturkõõskõs Sajoozzâst. Festivaalin kuulât sää´m-musiikk di jee´res alggmeerai musiikkmääŋgnallšemmusikkpooddin mâ´te konseerttin, musikkseminaarin, tuâjjpõõrtin da liikkummušǩeâstin.

 

 

Kaaunõõttâp Iinte´mes iinnâst!

IJAHIS IDJA

Alkuperäiskansojen musiikkitapahtuma Ijahis idja (suomeksi Yötön yö) järjestetään 17.-19.8.2018 Inarin kirkonkylällä, Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa. Ijahis idjan ohjelmaan kuuluu niin perinteisen saamelaismusiikin taitajien esityksiä, nousevien saamelaisartistien konsertteja, lasten ohjelmaa, alkuperäiskansavieraiden musiikkiesityksiä sekä urheilukilpailut. 

 

Nähdään Ijahis idjassa! 

 

ijahis idja

The Ijahis idja (‘Nightless Night’) Indigenous Music Festival is held 17.-19.8.2018 in the village of Inari, Finland. Festival venue is the Sámi Cultural Centre Sajos. You can listen and experience Sámi and other indigenous peoples music in festival events such as concerts, music seminars, workshops and sports competitions.

 

 

See you at Ijahis idja!