Jalvvi Niillas – Dætno, luođik

Konsert
Sajos, auditorio
La 17.08 tme 15:00

Tiänu, Tiänu … Käärbis luáštoo čáácán, tot sárnu juvváin. Čääci skulččá ááirui vuástá, kárbá já piegâ jienah räigejeh ääigi suoggâm. Mecci västid, ihečyeđeh já suhâpuolvah västideh, čokkâneh juhâriidon.
Keejâ Guvvá Káre, kii čierâst juhâliähán já kuáđá tuáhásis pajosijd já poccuid. Já taha kuhás vaigutteijee puáttim Tiänun. Ándde Ánná niävdá piäđuid ain, ko toh aldaneh iälu, te suu uábih já viiljah Mággá, Niillas-Ánde já iäráseh tiettih, kuás kalga leđe kiärgusin.
Tobbeen lii Jalvvi Jovna joođeetmin kárbáid torvolub čassijd. Já taa vuod Guvvá Káre monâmin sárnuđ Iŋgga Per Ivvár naaijâđ jieijâs nieidâ.
Siämmáá ääigi suu káluenni Heandarat Elle finniiččij vissásávt filolog Konrad Nielsen jieijâs kälisin – jis peri tuoh kađâš kištoirgástelleeh pisoččii meddâl.

Bávlosa Beahkká, Pekka Aikio, lii paddim jienâmaailm Puálmágjuuvâst, aaibâs Searbbat-tuoddârij vyelni. Jalvvi Niillas Holmberg juáigá jieijâs madârvaanhimijd já sii aldahuolhijd.

Kove: Lada Suomenrinne

Jalvvi Niillas
Spotify
Facebook
YouTube