Ailu Valle

Konsearta
Livestream
Lá 15.08 dmu 20:15

Ailu Valle lea 35-jahkásaš rap-artista, guhte loaiddasta davvisámegillii, suomagillii ja eaŋgalasgillii. Valle stiillas ovttastuvvet servodatlaš bealiváldin, teknihkalašvuohta ja dovdu. Valle lea eret Gámasmohkis, Ohcejoga gielddas. Son beroštuvai rap-musihkas, go loažža buvssat ja rap-mearkkat bohte maiddái davviguvlui ja jagis 2006 son rappegođii eaŋgalasgillii ja suomagillii.


Sámegiella gávdnui lunddolaččat go su iežas geahččanguovlu álggii ásaiduvvat ja rap-musihkka fálai bálgá vuostálastit oarjemáilmmi kultuvrra, mii duššada luonddu. Dasa lassin davvisámegiella lea Vallei váimmu ja dovdduid dulka, su sielu giella.
Valle lea loaiddastan jagis 2008 aktiivvalaččat ee. Davviriikkain, Duiskkas, Kanádas ja USA:s.
 
Ailu Valle almmustahtii goalmmát studioálbuma ”Viidon sieiddit” 27.7.2019. Álbumas Valle guorahallá dálkkádatrievdama áigodaga doaladumiid ja luonddugaskavuođa čiekŋalis filosofalaš vugiin, man metodan leat luohti ja spoken word sihke davvisámegielat, suomagielat ja eaŋgalašgielat rap. Ijahis idja -konsearttas Ailu Valle mielde leat DJ Uyarakq sihke dánsut Janita Rantanen ja Niina Rajaniemi.