Maxida Märak

Konsearta
Sajos
Be 18.08 dmu 21:30

Maxida Märak lea juoigi ja lávlu. Su áidnalunddot musihkas luohti ovttastuvvá pop-, hiphop- ja R&B -musihkkastiillaide. Lyrihkain son dadjá njuolga ja rehálaččat, dávjá politihkalaččat. Son čállá iežas historjjá birra su servodatlaš oainnu vuođul ja sávvá, ahte sáhttá ná bohciidahttit jurdagiid su ja sápmelaččaid birra. Vaikke lávlagiid temá lea čielggas, politihkka ii stivrre su artistan, muhto baicce figgamuš dahkat roahkkadis musihka.


Jagis 2021 son loaiddastii ruoŧŧelaš TV4-kanála prográmmas So much better ja čuovvovaš jagi 2022 čuojahii badjel 100 konseartta ja seammás almmustahtii ođđa musihka ovttas earret eará Melissa Horniin, Joakim Bergiin ja Carl Falkiin. Jagi 2015 debyhta maŋŋá son lea áŋgirit dahkan ođđa musihka iige jahki 2023 leat spiehkastat – eambbo Maxida Märak musihkka lea boađi boađi.

Maxida Märak
Spotify
YouTube
Facebook
Instagram