Ijahis idja -eamiálbmogiid musihkkafestivála prográmma lea almmustahtton otne. Festivála lágiduvvo Anáris borgemánu 16.–17. beaivve ja ávvuda dál jo 20 jagi historjás. Festiválavahkkolohppii gullet konsearttaid lassin duodjemárkanat, njoarostangilvvut, Ijahis idja 20 jagi -seminára, taleantalávdi sihke mánáid ja nuoraid prográmma.

Dáhpáhus álgá bearjadaga 16.8. mánáid- ja nuoraidprográmmain. Beaivvi áigge ovddalgihtii almmuhan mánát ja nuorat oassálastet bargobájiide ja eará prográmmii ja besset maiddái čájehit iežaset dáidduid Násttážat-konsearttas.

Festivála rahppojuvvo bearjadaga dii 17.30, muhto jo duorastaga lea vejolaš álggahit vahkoloahppa Ijahis idja -ovdafeasttas, Wilderness Hotel Juutuas ovttas Yungmiquin. Ovdafeastta lágida Wilderness Hotel Juutua ja ovdafestii lea nuvttá sisabeassan.

Bearjadaga konsearttaid Ijahis ija festiválaguovllus álggaha aiddo giđđat ođđa skearru almmuhan Ravggon. Čuovvovažžan lea vuorus maid ođđa albuma almmuhan artista, Ánnámáret, guhte loaiddasta Sajosa auditorias. Bearjadaga olgokonsearttat joatkašuvvet sihkkarit garra leavttuin go lávdái njuikejit Tundra Electro, Lávre ja Kevin Boine.

Lávvardaga 17.8. festiválaguovlu rahpasa dii 14.00, muhto jo ovdal dien lea Sámemusea ja luondduguovddáš Siiddas sihke Ijahis idja 20 jagi -seminára ja Ánnámáreha soolokonsearta. Vuosttas konsearta festiválaguovllus lea Sajosa auditorias, gos lea Jalvvi Niillasa Luođik -jietnaduoji almmuhankonsearta. Olgun prográmma álggaha Taleantalávdi, mas lávddi ala besset artisttat, geat eai vel leat leamašan olu oidnosis.

Ijahis ija lávddis loaiddasta lávvardaga maiddái Ed Littlefield, gii lea eret Sitkas, Alaskas. Árbevirolaš sámemusihka Ijahis ija lávdái buktet fas Anna Lumikivi, Nils-Heikki Paltto ja Lars Heaika Blind. Konsearttaid olis festiválaguossit besset njoarostit. Dárkilvuođa gáibideaddji gilvu lágiduvvo Sajosa šiljus. Lávvardaga konsearttat nohket garra trioi, go lávdái bohtet maŋŋálagaid Mari Boine, DJ Ailo & DJ iDJa sihke Ailu x Amoc & Trio Boogiemen.

Jagi 2024 Ijahis ija plakáhta lea hábmen dáiddar Ellen-Maarit Juuso.

Ijahis idja 16.–17.8.2024 Anáris. Bileahtaid ovddalgihtii vuovdin álgá duorastaga 4.7.2024. Ovdabileahtaid sáhttá oastit čujuhusas lippu.fi sihke Lippupiste doaibmabáikkiin. Ollesolbmuid vahkkoloahpa ovdabileahta haddi lea 65€ ja mánáid (7-15j) ovdabileahtta lea 20€. Ovddalgihtii oston ollesolbmuid beaivebileahtta lea 34,99€ ja mánáid 9,99€. Lippu.fi siiddus haddái lasihuvvo lippu.fi bálvalanmáksu ja diŋgonmáksu.
Uvssas ollesolbmuid vahkkoloahpa bileahta haddi lea 80€ ja mánáid 25€ ja ollesolbmuid beaivebileahta 45€ ja mánáid 15€. Vuollái 7-jahkásaččaide lea nuvttá sisabeassan.
Ávžžuhit olbmuid oastit bileahta ovddalgihtii ja geavahit koartta, jos ostet uvssas. Bábirruđain sáhttá maid máksit uvssas.

Buot Ijahis ija festiválagiehtabáttiin beassá maid nuvttá sisa Sámemusea ja Luondduguovddaš Siidda čájáhusaide festiválavahkkoloahpa (be-so) áigge.

Ijahis ija ordnejit Anára Sámisearvi rs, Sámediggi, Sámekulturguovddaš Sajos, Sámi oahpahusguovddáš sihke Sámemusea ja Luondduguovddáš Siida. Festivála ovttasbargoguoibmi lea Wilderness Hotel Juutua.

Lassidiehtu:
Veahkkebuvttadeaddji
Aleksi Ahlakorpi
aleksi.ahlakorpi(át)samediggi.fi
+358 44 901 4950