Mii dárbbašit eaktodáhtolaš bargiid veahki 12.-15.8.2021 johtolaga stivrremis, bileahtaid vuovdimis, festiválabáikki ceggemis ja čorgemis ja festivála assisteantan.
Searvva donge Ijahis idja – bargojovkui de oažžut festiválapássa dán jagi Ijahis idjii!
Pássa lassin mii fállat eaktodáhtolaččaide liegga borramuša.
Almmut veahkebuvttadeaddji Aleksi Ahlakorpii iežat nama, e-poastačujuhusa, telefonnummira sihke man beaivái ja man bargui háliidivččet boahtit.

12.8. duorastat – festiválaguovllu ceggen
13.8. bearjadat – festiválaguovllu ceggen
14.8. lávvardat – johtolaga stivren, bileahtaid vuovdin, festivála assisteanta, čorgen
15.8. sotnabeaivi – čorgen
Lassedieđut ja almmuheamit: Veahkkebuvttadeaddji Aleksi Ahlakorpi / aleksi.ahlakorpi(at)samediggi.fi / +358 40 526 3363