Ijahis idja -álgoálbmogiid musihkkafestivála ovdabileahtaid vuovdin álgá otne. Ovdabileahtaid sáhttá oastit čujuhusas lippu.fi, Lippupiste doaibmabáikkiin sihke Sámekulturguovddaš Sajosis, Anáris.

Ollesolbmuid vahkkoloahpa ovdabileahta haddi lea 60€ ja mánáid (7-15j) ovdabileahtta lea 20€.
Ovdalgihtii oston ollesolbmuid beaivebileahtta lea 35€ ja mánáid 12€.
Ovdabileahtaid haddái lasihuvvo lippu.fi bálvalanmáksu.
Uvssas ollesolbmuid vahkkoloahpa bileahtta lea 70€ ja mánáid 25€ ja ollesolbmuid beaivebileahtta 40€ ja mánáid 15€.
Vuollái 7-jahkásaččaide lea nuvtta sisabeassan.
Ávžžuhit olbmuid oastit bileahta ovdalgihtii ja geavahit koartta, jos ostet uvssas.
Bábirruđain sáhttá maid máksit uvssas.

Ijahis idja lágiduvvo Anáris 19.-20.8.2022. Artisttat leat Intrigue, ISÁK, Arvvas, Emil Kárlsen, Angelit, Evvan nõmmpeeiʼv, Bernt Mikkel Haglund ja juoigit sihke árbevirolaš sámemusihka, Ulla Pirttijärvi-Länsman, Semmen Bolshunov ja Petter Morottaja. Lassin prográmmii gullo maiddai duodjemárkanat, njoarostangilvu  ja talent stage.

Ijahis ija fanasmátkái vuvdet sierra bileahtaid čujuhusas visitinari.fi