Ijahis idja -álgoálbmogiid musihkkafestivála ovdabileahtaid vuovdin álgá otne. Ovdabileahtaid sáhtá oastit čujuhusas lippu.fi sihke Lippupiste doaibmabáikkiin.

Ollesolbmuid vahkkoloahpa ovdabileahta haddi lea 65€ ja mánáid (7-15j) ovdabileahtta lea 20€.
Ovdalgihtii oston ollesolbmuid beaivebileahtta lea 35€ ja mánáid 9,99€.
(Lippu.fi siiddus haddái lasihuvvo lippu.fi bálvalanmáksu).

Uvssas ollesolbmuid vahkkoloahpa bileahtta lea 80€ ja mánáid 25€ ja ollesolbmuid beaivebileahtta 45€ ja mánáid 15€.
Vuollái 7-jahkásaččaide lea nuvttá sisabeassan.

Ávžžuhit olbmuid oastit bileahta ovdalgihtii ja geavahit koartta, jos ostet uvssas.
Bábirruđain sáhtá maid máksit uvssas.

Ijahis idja lágiduvvo Anáris 18.-19.8.2023. Artisttat leat KEiiNO, Maxida Märak, Solju, Felgen Orkester, Katarina Barruk, Anna Morottaja & Tallari ja Gabba sihke sihke árbevirolaš sámemusihka konseartas Niillas Holmberg, Petra Magga Vars, Hanna-Maaria Kiprianoff ja Mathis Ole Vars.

Lassin prográmmii gullo maiddai duodjemárkanat, njoarostangilvu, Talent stage, Biret ja Gáddjá Haarla Pieski Čalmmiid Čađa -čájahus ja nuvttá Šuoŋâšuonjâreh panelaságastallan Siiddas.

Ijahis ija ovdafestii vuvdet sierra bileahtaid Wilderness Hotel Juutuas.

Ijahis ija 2023 plakáhta lea hábmen Inga-Wiktoria Påve.