Jagi 2024 Ijahis idja -eamiálbmogiid musihkkafestivála ovdabileahtaid vuovdin lea álgán otne. Ovdabileahtaid sáhtá oastit čujuhusas lippu.fi sihke Lippupiste doaibmabáikkiin.
Ollesolbmuid vahkkoloahpa ovdabileahta haddi lea 69,60€ ja mánáid (7-15j) ovdabileahtta lea 22,60€.
Ovdalgihtii oston ollesolbmuid beaivebileahtta lea 38,59€ ja mánáid 11,59€.
Ovdabileahtaid hattit sisttisdollet Lippu.fi bálvalanmávssu 1,60-4,60€. Diŋgonmáksu 1,50€ ja vejolaš doaimmahanmáksu, mii heaŋgá doaimmahanvuogis, lasihuvvojit loahpalaš haddái.
Uvssas ollesolbmuid vahkkoloahpa bileahtta lea 80€ ja mánáid 25€ ja ollesolbmuid beaivebileahtta 45€ ja mánáid 15€.
Vuollái 7-jahkásaččaide lea nuvttá sisabeassan.
Ávžžuhit olbmuid oastit bileahta ovdalgihtii ja geavahit koartta, jos ostet uvssas.
Bábirruđain sáhtá maid máksit uvssas.

Ijahis idja lágiduvvo Anáris 16.-17.8.2024. Artisttat leat Mari Boine, Ailu x Amoc & Trio Boogiemen, Tundra Electro, Kevin Boine, DJ Ailo & DJ iDJa, Lávre, Ánnámáret, Ravggon, Jalvvi Niillas ja Ed Littlefield sihke sihke árbevirolaš sámemusihka konseartas Nils-Heikki Paltto, Lars Heaika Blind ja Anna Lumikivi.
Prográmmii gullo maiddai duodjemárkanat, njoarostangilvu, Talent stage, Ijahis idja 20 jagi -seminára ja lassin buot Ijahis ija festiválagiehtabáttiin beassá nuvttá sisa Sámemusea ja Luondduguovddaš Siidda čájáhusaide festiválavahkkoloahpa (be-so) áigge.
Duorastaga 15.8.2024 lea Wilderness Hotel Juutuas nuvttá Ijahis idja -ovdafeasta ovttas Yungmiquin. Ovdafeasta lea K-18.

Lassidiehtu:
Veahkkebuvttadeaddji
Aleksi Ahlakorpi
aleksi.ahlakorpi(át)samediggi.fi
+358 44 901 4950