Ijahis ija parkeren 14.8:
dii 14-17 guolástanhámmana čievraparkerensajis.
dii 17- Sámi musea Siida parkerensajis ja Siidda Huutokalliontie parkerensajis.
Ávžžuhit olbmuid boahtit vázzi, jos beare vejolaš.