Bargu álgá 7.6. ja bistá 20.8.2021 rádjai. Prošeaktabargi bargguide gullet ee. sámemusihkkaguovddáža veahkkin doaibman sihke Ijahis idja -eamiálbmogiid musihkkafestivála veahkkebuvttadeaddji barggut. Barggu menestuvvi dikšumis veahkehit heivvolaš skuvlejupmi, sámegiela máhttu sihke doarvái buorre eaŋgalsgiela máhttu. Prošeaktabargi bálká mearrašuvvá Suoma sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási VII/I mielde (vuođđobálká 1 841,65 euro/mb). Vuođđobálkká lassin máksojuvvojit 24 % sámeguovllu lassi sihke ahkelasit, mat mearrašuvvet bargohárjánumi mielde. Prošeaktabargi doaibmabáiki lea sámekulturguovddáš Sajosis.

Ohcamušaid oktan mildosiiguin galgá doaimmahit sámedikki čállingoddái 28.5.2021 dmu 16.00 rádjai čujuhussii https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?3beb860e. Lassedieđuid barggu birra addá sámemusihkkaguovddáža plánejeaddji Oula Guttorm tel. 040 667 4545, oula.guttorm(at)samediggi.fi. Sámedikki doaimmaide sáhttá oahpásmuvvat neahttačujuhusas www.samediggi.fi ja Ijahis idja -eamiálbmogiid musihkkafestiválii čujuhusas www.ijahisidja.fi.

Anáris 10.5.2021 Sámediggi