Ailu x Amoc & Trio Boogiemen

Konseʹrtt
Sajos
su 17.08 čiâss 23:59

Sääʹm räʹpp-musiikk šurroummu, Amoc da Ailu Valle, õhttee viõǥǥâs Ijahis idjast!
Aanarneǩ Amoc da Uccjooǥǥ Kaamâsmukkast ååraš Ailu Valle liâ sääʹmǩiõllsa räʹppneeʹǩǩ, puuʹttčuäʹjteeʹj da šurroummu. Kuhttu liâ alttääm räʹppjed sääʹmǩiõʹlle juʹn 2000-lååǥǥ aalǥâst, da siʹjjid vuäitt-i kåččad sääʹmmräʹppi ristteʹččen.

Amoc debyttceärnas, Amok-kaččâm, iʹlmstõõvi 2007 da lij maaiʹlm vuõssmõs sääʹmǩiõllsaž räʹpp-ceärnas. Ailu Vallest peäʹlstes liâ iʹlmstõõvvâm koumm ceärnnaz, Dušši dušše duššat (2012), 7 (2015) di Viidon sieiddit (2019). Kuõiʹtes sij liâ še tueʹjjääm määŋgaid õhttsažbiisid da kuõʹssjam nuuʹbbeez musiikkin. Ijahis idjast Ailu da Amoc musiikkid kõrrsab da loʹssääb tuâǥǥaid taʹrjjad Trio Boogiemen.

Snimldõk: Ville Fofonoff

Ailu Valle
Spotify
Instagram
Facebook
YouTube

Amoc
Spotify
Instagram
Facebook
YouTube