Ozas

Konseʹrtt
Sajos
su 14.08 čiâss 20:15

Vueʹbbež Risten Anine da Sara Marielle liâ Kautoǩeäinast. Suäna liâ äʹrbbvuâđla de modeeʹrn juõikkai da liâ eeʹttkâsttam čuäʹjtemkriiʹlcest juõiǥid (tâʹvvsäämas luohti), teatteeʹr da jeeʹres kulttuur juʹn uʹccnijddân. Vueʹbbži kuʹǩesäiggsen projeʹktten liâ leämmaš äʹrbbvuâđla sääʹmmjuõiǥai seilltummuš da tõn mättʼtummuš päärnaid da nuõrid, nuʹtt što nuõr älšmõõvči äʹrbbvuõđ juätkkmõʹšše.

Risten Anine da Sara Marielle alttee OZAS juätkkjeeʹjjen jieʹllem mettsa čeäppõʹsse õhttsažtuõjju da suänai jueʹǩǩem äärvid, äʹlššvuõđid de raajeen vuâla väimmsažraajjmõõžžeez da õõlmtõõzzseez.
OZAS vuõss-cd čõõđte eeʹǩǩen 2022. Ijahis idjast tuʹst lij vueiʹtlvažvuõtt tobdstõõttâd OZAS eʹtǩǩõʹsse pääiʹǩ âʹlnn juʹn ouddâl tõn.