Talent stage

Konseʹrtt
Sajos
su 20.08 čiâss 15:30

Talent Stage – artiist, ǩeäid jeäʹla veâl kuullâm jeeʹresåʹrnn, leša koid puäʹtte kuullâd tän mâʹŋŋlest.

Erke & the Boys

Ijahis idja exclusive: Tun eeʹjj nuõrikonseeʹrtest kuulʼjid ǩeuʹǩǩli da rämmvuõʹtti Erke & the Boys mäcc Ijahis idjaan.  Tän vuâra õhttõk såitt oouʹdab kueiʹt biisi kuuʹǩǩab čuäjtõõzz Talent Stage -vueʹzzest. Lõʹsses soundi, siltteei såittai, Sääʹmjânnam vuõssmõs trash metal -bäʹndd da ålggkriʹlcc påʹrǧǧmannu Aanrest– vuäitt-a pueʹrab tuäivvad! Erke & the Boys såitt še vuäʹnkõs čuäjtõs nuõri konseeʹrtest piâtnâc.
Snimldõk: Tuomas Launimaa

Aanar KaMut

Aanar KaMut lij meermusikkõhttõk, kååʹtt čuäʹjat Ijahis idjast sääʹmǩiõllsaž da instrumentaalmusiikk. Õhttõõǥǥ liâ ǩeâittam ǩeässa Kaustislaž meermusiikkprääzkjest, koʹst seeʹst leʹjje kolmm čuäjtõõzz. Ijahis idjast piâzzak kuullâd sij 24-vuäzzla õhttõõǥǥâs suåvtõõzzid äʹrbbvuâđlain käpplõõǥǥin.

Ulpu Mattus

Âʹvvelneǩ Ulpu Mattus čuäʹjat ođđ suåvtõõzzid toobdâs Sääʹmjânnam hiiʹttin de samai veäđaž jiijjâs musiikkâs. Leša piâssâp-a kuullâd juʹn underground-hittân pâjjnam Aanarjäuʹrr- käpplõõǥǥ duursuåvtõõzz? (Kâʹl piâssâp!)