Festivaalpääiʹǩ

Sääʹmkulttuurkõõskõs SAJOS
Sajos
FI-99870 AANAR
+358 10 839 3109
sajos(at)samediggi.fi

Sääʹm-museo Siida
Siida
Inarintie 46
FI-99870 AANAR
+358 400 898 212
siida(at)samimuseum.fi


Liipp

Festivaalǩiõttpäʹdd

Ouddǩiõʹtte 50 €
Uusâst 60 €

7-15-ekksa päärna:
Ouddǩiõʹtte 20 €
Uusâst 25 €

Peiʹvvlipp

Ouddǩiõʹtte 27 €
Uusâst 35 €

7-15-ekksa päärna:
Ouddǩiõʹtte 12 €
Uusâst 15 €


Liippi kaaupšem ouddǩiõʹtte –. 
Raukkâp pueʹtted auditoriost riõššum šõddmõõžžid ääiʹjpeäʹlnn ainsmâʹttem diõtt sizzpiâssmõõžž.
Vuâlla 7-ekksa päärna peäʹsse määustää festivaalvoudda.
Festivaalorganisaatio tuõʹllai vuõiggâdvuõđid muttsid.


Staanvuõtt

Festivaal uusâst tuejjeet pukid festivaalkuõʹssid staantaʹrǩstõõzz, koin haaʹleet ainsmâʹtted festivaalkuõʹssi staanvuõđ da maaššâm jõnn noorõõttmõõžžâst.
Kueʹđeeʹl ǩiõlddum kaauʹnid põʹrtte leʹbe seeiltummša jåʹttlââttak staantaʹrǩstõõzz. Vaautin lij vuõiggâdvuõtt cõggâd oummu sizzpiâssmõõžž oummust, jõs son ǩeâlddââtt staantaʹrǩstõõzzâst.

Ǩiõlddum kääuʹn

-Alkohol
-Vieʹrj, neeiʹb da määŋgtuåimtuâjjneävv
-Vuäivvõõttâmaunnâz
-Videokamera da jiõntemaparaatt
-Mäccamstuuʹl
-Laserčuäʹjteei, čuõvvsääʹǧǧ, puõʹllisââʹpp da jeeʹres seämmanallšem tiiŋg
-Steehlpottâl da -puurk

Lååvla kääuʹn

-Jeeʹresnallšem laauk
-Laaddi da mäʹtǩǩlaaddi (powerbank)
-Systeeʹmkamera
-Jeävvsa
-Ääʹveeteʹmes, kuâstlvõs čääʹccpottâl


Seeiltempäiʹǩǩ

Festivaal uus åʹrnn lij seeiltempäiʹǩǩ. Seeiltem-määus 3 € määuʹset lippkaaupšummša.

Instem

Iinnteʹmes inn -alggmeerai musikkšõddmõõžž riâžžât kâskka Aanar ceerkavsiid. Aanrest lie määŋg instempääiʹǩ. Liiŋk instemkääzzkõõzzid:
 

Hotelli Kultahovi
Hotelli Inari
Wilderness Hotel Inari

Hotelli Korpikartano
Nuorisokeskus Vasatokka
Villa Lanca
Toivasen lomamökit
Uruniemi camping
Inarin lomakylä
Lomakylä Lapponia
Inarin poropirtit

Kaamasen Kievari
Lomakylä Jokitörmä
Neljän Tuulen Tupa

Hotelli Kultahippu
Guesthouse Husky
Kamisak Bed & Breakfast
Hotelli Ivalo
Ivalo River Camping