Festivaalpääiʹǩ

Sääʹmkulttuurkõõskõs SAJOS
Sajos
FI-99870 AANAR
+358 10 839 3109
sajos(at)samediggi.fi

Ijahis idja -võõnâsreiss
Huutokalliontie 2
FI-99870 AANAR
+358 (0)40 6404522
sales(at)visitinari.fi
Jeärbuž piâssâmlipp: Visit Inari


Liipp

Festivaalǩiõttpäʹdd

Ouddǩiõʹtte 60€
Uusâst 70€

7-15-ekksa päärna:
Ouddǩiõʹtte 20€
Uusâst 25€

Peiʹvvlipp

Ouddǩiõʹtte 35€
Uusâst 40€

7-15-ekksa päärna:
Ouddǩiõʹtte 12€
Uusâst 15€

Vuâlla 7-ekksa päärna peäʹsse määustää festivaalvoudda.
Liipp: lippu.fi & Sajos. Ouddliippi hâdda lââʹzzte lippu.fi-kääzzkõsmääus. Ijahis idja -võõnâsreiss liipp: Visit Inari
Festivaalorganisaatio tuõʹllai vuõiggâdvuõđid muttsid.


Staanvuõtt

Festivaal uusâst tuejjeet pukid festivaalkuõʹssid staantaʹrǩstõõzz, koin haaʹleet ainsmâʹtted festivaalkuõʹssi staanvuõđ da maaššâm jõnn noorõõttmõõžžâst.
Kueʹđeeʹl ǩiõlddum kaauʹnid põʹrtte leʹbe seeiltummša jåʹttlââttak staantaʹrǩstõõzz. Vaautin lij vuõiggâdvuõtt cõggâd oummu sizzpiâssmõõžž oummust, jõs son ǩeâlddââtt staantaʹrǩstõõzzâst.

Ǩiõlddum kääuʹn

-Alkohol
-Vieʹrj, neeiʹb da määŋgtuåimtuâjjneävv
-Vuäivvõõttâmaunnâz
-Videokamera da jiõntemaparaatt
-Laserčuäʹjteei, čuõvvsääʹǧǧ, puõʹllisââʹpp da jeeʹres seämmanallšem tiiŋg
-Steehlpottâl da -puurk
-Tråckkna

Lååvla kääuʹn

-Jeeʹresnallšem laauk
-Laaddi da mäʹtǩǩlaaddi (powerbank)
-Systeeʹmkamera
-Jeävvsa
-Ääʹveeteʹmes, kuâstlvõs čääʹccpottâl


Seeiltempäiʹǩǩ

Festivaal uus åʹrnn lij seeiltempäiʹǩǩ. Seeiltem-määus 3 € määuʹset lippkaaupšummša.

Instem

Iinnteʹmes inn -alggmeerai musikkšõddmõõžž riâžžât kâskka Aanar ceerkavsiid. Aanrest lie määŋg instempääiʹǩ. Liiŋk instemkääzzkõõzzid:
 

Hotelli Kultahovi
Hotelli Inari
Wilderness Hotel Inari

Hotelli Korpikartano
Nuorisokeskus Vasatokka
Toivasen lomamökit
Uruniemi camping
Inarin lomakylä
Inarin poropirtit
Inari Camping

Kaamasen Kievari
Lomakylä Jokitörmä
Neljän Tuulen Tupa

Hotelli Kultahippu
Hotelli Ivalo
Ivalo River Camping