Yungmiqu

Konseʹrtt
Sajos
su 14.08 čiâss 23:00

Yungmiqu (Mihkku Laiti) lij Uʹccjokklaž räp- artistt, kååʹtt eeʹttkâstt sääʹmrääp ođđ sooǥǥpuõlv. Yungmiqu puõʹđi tobddsõʹžžen vuässõõđeen Talent Suomi – ǩiõlbbu ǩeâđđa 2021.
Suu laaul liâ čuõjjâm Ylest da NRK:st de vuäǯǯam siâssmõõžž vuõiggnobstemkääzzkõõzzin. Yungmiqu lij raajjâm musiikk õõutsââʹjest še Ailu Vallein da lij leämmaš čuäʹjtemkriiʹlcest Uldain Staalo Kaatost.