Taarbšep jiõččvääldlai vieʹǩǩ 14-18.8.2024 jååttlõõǥǥ ohjjummšest, lippkaaupšummšest, festivaalpääiʹǩ ciâggtummšest da čiistõõttmõõžžâst de festivaalprekkšeʹǩǩen.

Puäʹđ ton še mieʹldd Ijahis Idja- jouʹǩǩe, vuäǯǯak määusteʹmes festivaalpaass! Lââʹzzen jiõččvääldlaid taʹrjjee pakk porrmõõžž tuâjjpeiʹvven.

Iʹlmmtõõttmõõžž.

Lââʹzzteâđaid:
Veäʹǩǩpuuʹtteei
Aleksi Ahlakorpi
aleksi.ahlakorpi@samediggi.fi
+358 44 901 4950