OZAS ij- ni piâzz čuäjõõttâd tän eeʹjj Ijahis Idjaaʹje. Vieʹrren liâ COVID-19-pandemia diõtt viõǥǥâst åårrai mäʹtǩǩeemrääʹjtõõzz.
OZAS sâjja puätt Ulla Pirttijärvi & Ulda!
Ulda lij Ulla Pirttijärvi- Länsman altteem bäʹndd, kååʹtt såitt äʹrbbvuõđlaid juõigid vuâđđeei ođđäiggsaž musiikk.